Terapia wzrokowa

Wykonujemy diagnostykę optometryczną zaburzeń widzenia jedno — i obuocznego tj. pomiar wady refrakcji, ostrości wzroku, stereopsji, parametrów związanych z akomodacją, ustawienia oczu (kąt zeza), tłumienia, ruchomości gałek ocznych oraz dobór korekcji soczewkowej i/lub okularowej.

W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu widzenia oferujemy terapię wzrokową (Vision Therapy-VT) mającą na celu rozwój, poprawę i rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych. Każda terapia rozpoczyna się od dokładnego badania optometrycznego, a plan terapii jest profesjonalnie opracowanym, indywidualnym programem terapeutycznym.

terapia_wzrokowa_busko_zdroj_oklista_waligora001.jpg 

Terapia wzrokowa może być prowadzona w systemie gabinetowym i/lub domowym.

W stanach zezowych najlepsze efekty uzyskuje się przy połączeniu obu. Zwykle zalecana jest 1 sesja w tygodniu tj. 60-minutowe ćwiczenia (w trudniejszych stanach 2 sesje) + ćwiczenia domowe (ok. 20-30 min dziennie, 5 x tydz.). Okres trwania terapii zależny jest od typu zaburzeń wzrokowych.

terapia_wzrokowa_busko_zdroj_oklista_waligora002.jpg 

Optometryczna terapia wzrokowa szczególnie zalecana jest przy niedowidzeniu, zezie, zaburzeniach akomodacji, konwergencji i ruchów oczu, bólach głowy, zamazywaniu obrazu, trudnościach w czytaniu i pisaniu, zaburzeniach równowagi oko – ruchowej oraz innych problemach wzrokowych wynikających z niesprawnego i osłabionego układu wzrokowego.

terapia_wzrokowa_busko_zdroj_oklista_waligora003.jpg 

Terapia wzrokowa rekomendowana jest zatem dla osób we wszystkich grupach wiekowych z problemami wzrokowymi.


Terapia wzrokowa

Liczba zdjęć w galerii: 7

  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
1